Taneční obor

tanecni-obor-02.jpgTvořivost, procvičení těla s uvědomělou koordinací a muzikálnost, jsou hlavní složky alternativního způsobu práce v našem tanečním oddělení. Tvořivost je součástí výuky od 3 – 4 let, děti improvizují o všem co znají, od motýlků a slonů po letadla až k zeleninové polévce.

Starší už tvoří vystoupení spolu s učitelem a ti nejstarší sami a třeba i s vlastním hudebním doprovodem. Na to potřebují tělo, které se výborně pohybuje. Musí tělo znát a rozumět mu. Od jednoduchých rehabilitačních cviků až po složité švihy či pády. Od správného držení těla až po zvládnutí těžiště, centra těla a vzájemného propojení všech jeho částí.

Tím vším nás provází hudba a ne ledajaká! Na klavír, bubny, flétnu, kytaru, různá ťukátka a cinkátka, na to vše hraje hudební skladatel Mgr. Edgar Mojdl. Nebo nám vybírá hudbu na CD: veselou i vážnou, rychlou i pomalou, ale vždy velmi kvalitní a zajímavou. Toto vzácné spojení hudby a tvořivého pohybu už získalo nejedno ocenění na přehlídkách a soutěžích.

Naše děti se účastní přehlídek národních, paní učitelky zasedají v porotách a pan korepetitor je znám v celé republice pro svou nevšední práci. Tento způsob výuky má v Čechách velkou tradici až z První republiky a je jedinečný i v evropském kontextu. Jsme rádi, že se nám daří v Brně na tyto tradice navazovat. Přijďte se o tom prosím přesvědčit.

Ing. Lenka Švandová
MgA. Ing. Edgar Mojdl Ph.D.

Další aktivity tanečního oboru

  • Spolupráce s rodinným centrem Rolnička – Tančení s Kvakem (děti od 1,5 roku s rodiči, Malé tanečnice a tanečníci ( děti od 3,5 roku), Kreativní tanec pro dospělé
  • Spolupráce s Taneční scénou – dětské taneční přehlídky a taneční koncerty soudobého tance
  • Prázdninové tancování pro děti
  • Spolupráce s Waldorfskou základní a mateřskou školou – Tvořivá taneční výchova
  • Spolupráce s tanečním oborem ZUŠ Židlochovice-Rajhrad  a ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou – hostování na tanečních koncertech