Přijímací zkoušky 2022

Důležitá informace pro zájemce o studium na ZUŠ Brno, Charbulova 84:

Přijímací zkoušky do všech oborů se konají 12. a 13.5. 2022 od 14.00 do 17.00 hod.

Náhradní termín pro VO,TO,LDO se koná 19.5.2022 od 14.00 do 17.00 hod.

Náhradní termín pro HO se koná 20.5.2022 od 14.00 do 17.00 hod.

Přihlášky k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách školy.

Prosíme o jejich pečlivé vyplnění a zaslání elektronicky.