Aktuální informace

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Elektronická přihláška ke studiu – zde

 

Domácí studium hudební nauky:

ZUŠ  Charbulova  Distanční  výuka HN aktuální informace 6.5. 2020

ZUŠ Charbulova Distanční výuka HN aktuální informace 6.5.2020 – detašované pracoviště

ZUŠ Charbulova distanční výuka HN aktuální informace 21.4.2020

Distanční výuka HN duben 2020 po dobu pandemie koronaviru 2

Instrukce k domácímu studiu látky hudební nauky pro žáky detašovaného pracoviště ZUŠ Charbulova na ZŠ Masarova 11

Instrukce k domácímu studiu látky hudební nauky pro žáky ZUŠ Charbulova

 

                                    Základní umělecká škola Brno, Charbulova,příspěvková organizace     

                                                                         Charbulova 84,Brno 61800

 

 

 

                                                              UPOZORNĚNÍ

 

 

 

        Zahájení  výuky  v  prostorách  školy  pro  všechny  obory se  koná

 

                                                                  11.5.2020

 

 

 

 1. Vstup do budovy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím.

   

 2. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

   

 3. Žák musí mít sáček, do kterého si roušku bude ukládat.

   

 4. Žáci musí přicházet 5 minut před zahájením výuky, učitel si je vyzvedne u hlavního vchodu.

   

 5. Při prvním vstupu do budovy školy musí mít žák „Čestné prohlášení o bezinfekčnosti“ podepsané zákonným zástupcem.

  Pokud žák nepředá učiteli „Čestné prohlášení o bezinfekčnosti“,
  nebude vpuštěn do budovy školy.

  Čestné prohlášení o bezinfekčnosti – odkaz

   

 6. Žádáme žáky a jejich zákonné zástupce, aby se řídili a dodržovali pokyny pedagogů

 

 

         V Brně dne 6.5.2020

 

                                                                                                                  

                                                                         ředitelství ZUŠ Brno, Charbulova,

                                                                              příspěvková organizace        

                                                                          

                     PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ŠKOL. ROK 2020/2021 – POKYNY