ZUŠ Charbulova Distanční výuka HN samostudium od 6.5. – 26.5. 2020

Vážení rodiče žáků ZUŠ Charbulova,

 na základě informací obdržených na pedagogické radě ZUŠ Charbulova od vedení školy aktuální informace ohledně výuky hudební nauky v ZUŠ. Od 11.5. budou moci navštěvovat žáci ZUŠ individuální nástrojové hodiny u svých pedagogů v budovách ZUŠ. O tom podává informace svým žákům pedagog hudebního nástroje.

Kolektivní výuka do konce školního roku obnovena nebude, bude tedy probíhat i nadále distanční formou.

1. ročník

str.61 Berušková , stupnice F-dur str.62 Basový klíč – F klíč

str.63 Podvodní -dopiš správné názvy not do bublin dle 1.řádku basového klíče ze strany 62.

str.66 Stupnice E-dur

2. ročník

Opakování všech dechových nástrojů str.7,15,23,33,39,43,47

str.32 cv.52 Označení tempa -opakování

str.61 cv.99 Zábavný testík

3. ročník

str.40 a 41 Intervaly čisté a velké -opakování

str.54 cv.91 Obraty kvintakordů

str.55 cv.93,94 nauč a zapamatuj Tónina a Traspozice

str.61 Zábavný testík

4. ročník

str.42 a 43 Melodické ozdoby NAUČIT všech 6 a zkusit si je zapsat do notové osnovy.

str. 50 cv.71 Bicí nástroje na Youtube si najít ukázky Šavlového tance a Bolera.

str. 52 a 54 vypracuj stupnice d-moll,g-moll,c-moll

str. 55 cv. 77 Opakování stupnice stejnojmenné a parallelní.

5. ročník

str. 59 Dominantní septakord

str. 62 Zábavný testík

str. 63 Impresionismus Claude Debussy vyhledat a poslechnout ukázku Faunovo odpoledne a klavírní skladby např.Arabesky,Preludia

MgA .Vladan Šustek