ZUŠ Charbulova Distanční výuka HN aktuální informace 6.5.2020

Vážení rodiče žáků ZUŠ Charbulova,

zasílám Vám na základě informací obdržených na pedagogické radě ZUŠ Charbulova od vedení školy aktuální informace ohledně výuky hudební nauky v ZUŠ.

Od 11.5. budou moci navštěvovat žáci ZUŠ individuální nástrojové hodiny u svých pedagogů v budovách ZUŠ. O tom podává informace svým žákům pedagog hudebního nástroje. Kolektivní výuka na detašovaném pracovišti do konce školního roku obnovena nebude, bude tedy probíhat i nadále distanční formou.

Žákům tedy opět níže v tomto mailu zasílám doporučenou studijní látku a žádám o zaslání alespoň 1 vypracovaného úkolu, který žáci obdrželi v minulém informačním mailu. Především ty, kteří tak doposud neučinili. Ty, kteří již vypracované úkoly zaslali chválím:-)

Z toho důvodu byla zřízena také nová adresa : hudebni-nauka-zus-charbulova@atlas.cz , na kterou své maily, prosím, zasílejte.

Úkoly z minulého období: 1.a 2. ročník oskenovanou (ofocenou) 1 vypracovanou stranu zadaného učiva z učebnice,

3., 4. a 5. ročník vypracované referáty na téma: 3. ročník-1 hudební nástroj z těch, které jsme probírali nebo 1 skladatel z probraných (B. Smetana nebo A. Dvořák) 4. ročník- 1 hudební skladatel(W.A.Mozart nebo L.vanBeethoven) 5. ročník – 1 hudební skladatel z probraných (hudba období romantismu) doplní také sdělením, kterou z doporučených skladeb a v čí interpretaci poslouchali.

Připojuji učivo k samostudiu na další období od 5.5. do 26.5.

1.ročník: opakování not a posuvek ( doporučená videa na YouTube- níže)

str. 53- První a druhý závěr, zesilovat, zeslabovat

str. 54- Houbařská – procvičení rozpoznání taktů- pozor na noty s tečkou

2.ročník: opakování dechových nástrojů 

str. 33- Flétna

str. 39- Hoboj

str.43- Klarinet

str. 47- Fagot

str. 46- Stupnice Es dur, Hudební hádanka

3.ročník: opakování stupnic moll

str.18, 20, 22, 24 opakování intervalů

str. 40-Intervaly čisté a velké: nauč se vyjmenovat přesné označení

str. 42- Intervaly čisté a velké: vypiš slovně, napiš i do notové osnovy

str.50- Stupnice stejnojmenné a paralelní: nauč se poučku, spoj čarou co patří k sobě

4.ročník: opakování stupnice moll s 1-3 béčky nová látka

str. 54 Stupnice f moll, pozor na rozdíl mezi melodickou a harmonickou!

str. 55 Stupnice b moll, Stupnice stejnojmenné a paralelní

str. 56 Hudební názvosloví- nauč se co znamenají pojmy

5.ročník: opakování hudba v období romantismu

str. 50-51 Intervaly základní a odvozené, zvětšené a zmenšené

str. 44- Drobné instrumentální skladby

str. 56- Symfonická báseň, Kdo ví odpoví

str. 57- Česká národní škola, Rychlý test 6 jako pomůcku použij již probrané učivo ze 3.a 4.ročníku B. Smetana, A. Dvořák , můžeš použít i Wikipedii.