ZUŠ Charbulova Distanční výuka HN aktuální informace 21.4.2020

Vážení rodiče žáků ZUŠ Charbulova,

zasílám Vám aktuální informace ohledně pokračování distanční formy výuky hudební nauky v ZUŠ. Na základě rozhodnutí vlády ČR v souvislosti s uvolňováním karanténních opatření má 11.5. začít opětovně individuální výuka žáků v budovách ZUŠ. Kolektivní výuka do konce školního roku obnovena nebude, bude tedy probíhat i nadále distanční formou. Jak bylo uvedeno dříve, že žáci předají úkoly až po znovuzahájení prezenční výuky, to již tedy nebude možné.

Protože ZUŠ musí mít alespoň minimální zpětnou vazbu, z toho důvodu Vás žádám o zaslání alespoň 1 vypracovaného úkolu, který žáci obdrželi v minulém informačním mailu. Z toho důvodu byla zřízena také nová adresa : hudebni-nauka-zus-charbulova@atlas.cz , na kterou své maily, prosím, zasílejte.

1.a 2.ročník buď oskenovanou (ofocenou) 1 vypracovanou stranu zadaného učiva z učebnice, 3., 4. a 5. ročník vypracované referáty na téma: 3. ročník-1 hudební nástroj z těch, které jsme probírali nebo 1 skladatel z probraných (B. Smetana nebo A. Dvořák) 4. ročník- 1 hudební skladatel(W.A.Mozart nebo L.vanBeethoven) 5. ročník – 1 hudební skladatel z probraných (hudba období romantismu) doplní také sdělením, kterou z doporučených skladeb a v čí interpretaci poslouchali.

Rozsah učiva na další období od 5.5. bude zaslán v následujícím týdnu. S pozdravem a přáním především pevného zdraví

Irena Bezdičková DiS.art, vyučující hudební nauky a hry na housle ZUŠ Charbulova