Výtvarný obor

 

ROZVRH HODIN 2019/2020

Den Odpolední I. Odpolední II.
Úterý 15:30–17:45   (1.-4.r / I.st)  
Středa 14:00–15:30   (příp.r / I.st)  15.30–17:45 (1.-4.r / I .st)
Čtvrtek 14:00–16:15  (1.-4.r /  I.st)  16:15–18:30  (5.-7.r / I.st)+příp.II.st

 

ŠKOLNÉ

  školné   

2019/2020

Přípravné studium (5-7let) 2500 Kč
Základní studium(7-18let) 3000 Kč

O OBORU

Výtvarný obor se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání.

Přípravná výtvarná výchova
jedná se o obor pro děti od 5 do 7 let. Podporuje každé dítě, aby se vyvíjelo v citlivou bytost. Rozvíjí různé stránky dětské tvořivosti a doplňuje je o projev slovní, dramatický, hudební či pohybový. Pozorný pohled na svět doplňuje úzký kontakt s výtvarnými materiály a nástroji. Děti si s nimi hrají a zkoušejí jejich vlastnosti.

Základní studium I. stupně
jedná se o obor pro děti od 7 do 18 let. Usiluje o plynulý vývoj žáků od dětského spontánního projevu a experimentů k promyšlené tvorbě.

  • Plošná tvorba zahrnuje kreslířské, malířské a grafické práce. Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné postupy, tak na kombinování technik a materiálů, které rozvíjí tvořivost a fantazii.
  • Prostorová tvorba učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Do popředí vystupuje role světla a stínu a objemů.
  • Volná tvorba obvykle spočívá v řešení drobných sochařských skic.
  • Užitá tvorba je nejčastěji zastoupena keramikou. Objektová tvorba pomáhá žákům se jinak dívat na reálný svět.
  • Akční tvorba má multimediální charakter. Žáci se vyjadřují gestem či pohybem, prožívají hudbu a její rytmus, proměňují svou identitu atd.

Výtvarná kultura prostupuje celou výukou, ale jde jen o hledání inspirací, asociací a souvislostí.

Rozšířené vyučování
Nadaným žákům nabízí program rozšířeného studia, který rozvíjí jejich různé dispozice nebo je připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením.

AKTUÁLNĚ

FOTOGALERIE

Zde si můžete prohlédnout tvorbu našich dětí a pukud Vás práce zaujmou přijďte nás navštívit. Dětem nabízíme jednu nezávaznou hodinu, aby se samy přesvědčily jestli mají o kroužek zájem a cítí se v našem kolektivu dobře.