PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ŠKOL. ROK 2020/2021

Literárně-dramatickýobor 2.6.2020 od 14.00 do 17.00 hod.

Hudební obor 4.6. a 5.6. 2020 od 14.00 do 17.00 hod.

Taneční obor 4.6. a 5.6.2020 od 14.00 do 17.00 hod.

Výtvarný obor 4.6. a 5.6.2020 od 14.00 do 17.00 hod.

Informace k přijímacím zkouškám:

Při příchodu do budovy školy bude nutno vyplnit formulář o bezinfekčnosti zákonného zástupce i dítěte a souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR). Prosíme vezměte s sebou svoje psací potřeby a roušky.

Po vyplnění výše jmenovaných dokumentů vás budou pověření pracovníci školy informovat o dalším postupu.