O škole

 

 

Pro rok 2020/2021

Hudební obor  2000 kč/pololetí

Přípravné studium hudebního oboru   1250 kč/pololetí

Dva žáci v hodině 1400kč/ pololetí

 

Výtvarný obor 1500kč/pololetí

Přípravný stupeň výtvarného oboru  1250kč/pololetí

 

Literárně dramatický obor 1000kč/pololetí

Přípravný stupeň LDO  1000kč/pololetí

 

Taneční obor 1500kč/pololetí

Přípravný stupeň tanečního oboru  1250kč/pololetí

 

Dokumenty:

výroční zpráva 2019/2020

výroční zpráva 2017/2018

výroční zpráva 2018/2019

svp 2015

školní řád

dodatek ke školnímu řádu

organizační plán školy

GDPR

informace o zpracovani osobních údajů

elektronická přihláška