O škole

 

 

 

Pro rok 2018/2019

Hudební obor  1700 kč/pololetí

Přípravné studium hudebního oboru   1100 kč/pololetí

Výtvarný obor 1300kč/pololetí

Přípravný stupeň výtvarného oboru  1100kč/pololetí

 

Literárně dramatický obor 900kč/pololetí

Přípravný stupeň LDO  900kč/pololetí

 

Taneční obor 1350kč/pololetí

Přípravný stupeň tanečního oboru  1100kč/pololetí

 

Dokumenty:

výroční zpráva 2017/2018

svp 2015

školní řád.pdf

organizační plán školy.pdf

GDPR. pdf