O škole

Ředitel základní umělecké školy Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Charbulova 84, Brno 618 00
vyhlašuje  výběrové řízení na pracovní pozici:
pedagog hudebního oboru – v
ýuka hry na klavír
(jako zástup za mateřskou dovolenou)
s nástupem od 1.9.2019
pracovní úvazek dle dohody

Výběrové řízení bude vedeno formou osobního pohovoru.
Pokud máte zájem o toto pracovní místo – sdělte nám to co nejdříve na e-mailovou na adresu:
zus.charbulova84@gmail.com   (v e-mailu  prosíme  o uvedení vašeho telofonního čísla- pro další komunikaci)  

 

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020


 Se uskuteční ve dnech  16. a 17. května 2019 od 14 do 17 hodin v budově školy

a to do všech oborů (hudebního, literárně-dramatického, výtvarného a tanečního) 

24.5.2019 od 14 do 17 hodin

podrobnosti k přijímacím zkouškám.pdf 

16. a 17. května 2019 se z důvodu konání přijímacích zkoušek NEVYUČUJE !

 

Pro rok 2019/2020

Hudební obor  2000 kč/pololetí

Přípravné studium hudebního oboru   1250 kč/pololetí

Dva žáci v hodině 1400kč/ pololetí

 

Výtvarný obor 1500kč/pololetí

Přípravný stupeň výtvarného oboru  1250kč/pololetí

 

Literárně dramatický obor 1000kč/pololetí

Přípravný stupeň LDO  1000kč/pololetí

 

Taneční obor 1500kč/pololetí

Přípravný stupeň tanečního oboru  1250kč/pololetí

 

Dokumenty:

výroční zpráva 2017/2018

svp 2015

školní řád.pdf

organizační plán školy.pdf

GDPR. pdf