Instrukce k domácímu studiu látky hudební nauky pro žáky ZUŠ Charbulova

Zadané učivo na následující 2 týdny

Níže uvedené učivo je z používané učebnice Hudební
nauky pracovní sešit od M. Vozara a je pro období do
31.3.2020
Vypracované úkoly není nutno zasílat průběžně, budou
zkontrolovány po opětovném návratu žáků do školy.
Pokud by přerušení výuky ve všech školách ČR trvalo i v
dalším měsíci, budu Vás aktuálně informovat o dalších
okruzích učiva Hudební nauky.

učivo pro 1.ročník:

str. 36- Křížek opakování
str. 42- Béčko opakování
str. 62- Basový klíč
Žáci si také zopakují čtení not, které mohou procvičovat
na skladbách, které studují v individuálních nástrojových
lekcích

učivo pro 2.ročník:

str. 12- Stupnice a jejich předznamenání Dur -G,D,A,E –
opakování /č.17/

str. 36- Stupnice Dur s béčky F,B,Es,As- opakování
/č.63/
str. 56- Dechové nástroje popsat a naučit./ č.96

učivo pro 3. ročník:

str. 36- Noty v basovém klíči / č.56/ opakování
str. 39- Označení tempa
str. 26- Bedřich Smetana
str. 28- Antonín Dvořák
o obou skladatelích si žáci vypracují referát za pomoci
učebnice a www.wikipedie.cz, poslechnou si alespoň 3
ukázky skladeb- lze najít na www.YouTube.com nebo i z
jiných zdrojů
B. Smetana: Má Vlast, Prodaná nevěsta- předehra,
klavírní tvorba,
A. Dvořák: Humoreska , Novosvětská symfonie,
Rusalka- árie Rusalky o měsíčku, klavírní tvorba

učivo pro 4. ročník:

str.17 Mollové stupnice do 7#
str. 52- Mollové stupnice do 7b
str. 62 a 63 Ludwig van Beethoven – vypracovat
referát

učivo pro 5.ročník:

str.47,48,49 -Hudba v období romantismu, Frederyk
Chopin, Robert Schumann, Petr Iljič Čajkovskij,
Richard Wagner
. Ke každé látce si žáci samostatně
vyhledají na www.YouTube.com 3 libovolné hudební
ukázky k poslechu a zapíší si do učebnice, která díla a v

čí interpretaci je vyslechli., vypracují si referát na
jednoho skladatele viz.str 48,49.
MgA. Vladan Šustek