Instrukce k domácímu studiu látky hudební nauky pro žáky detašovaného pracoviště ZUŠ Charbulova na ZŠ Masarova 11

Žáci dostali zadané učivo na následující 3 týdny – část byla probrána v poslední lekci HN, která proběhla v úterý 10.3.

Níže uvedené učivo je z používané učebnice Hudební nauky- Pracovní sešit od M. Vozara a je pro období do 31.3.2020

Vypracované úkoly není nutno zasílat průběžně, budou zkontrolovány po opětovném návratu žáků do školy. Pokud by přerušení výuky ve všech školách ČR trvalo i v dalším měsíci, budu Vás aktuálně informovat o dalších okruzích učiva Hudební nauky.

učivo pro 1.ročník:

str. 42- Béčko

str. 43- Stupnice F dur

str. 46- Čtvrťová nota s tečkou

Žáci si také zopakují čtení not- mohou procvičovat na skladbách, které studují v individuálních nástrojových lekcích

učivo pro 2.ročník:

str. 36- Durové stupnice s béčky /č.63/

str. 38- Stupnice B dur, Tónina B dur /č.66, 67/

str. 41- Čtvrťová nota s tečkou, Hádankářský koutek /č.71, 72/

žáci dostali v rámci opakování dechových nástrojů dřevěných úkol- vypracovat referáty na téma hoboj, klarinet, flétna za pomoci učebnice a www.wikipedie.cz

učivo pro 3. ročník:

str. 36- Noty v basovém klíči / č.56/ opakování

str. 39- Označení tempa

str. 26- Bedřich Smetana

str. 28- Antonín Dvořák

o obou skladatelích si žáci vypracují referát za pomoci učebnice a www.wikipedie.cz, poslechnou si alespoň 3 ukázky skladeb- lze najít na www.YouTube.com nebo i z jiných zdrojů

B. Smetana: Má Vlast, Prodaná nevěsta- předehra, sbor Proč bychom se netěšili, duet Jeníka a Mařenky Věrné milování

A. Dvořák: Humoreska pro housle, Novosvětská symfonie, Rusalka- árie Rusalky O měsíčku, Polonéza, árie Prince nebo árie Vodníka,

učivo pro 4. ročník:

str. 34. Národní divadlo/ č.51/, Rudolfinum/č.52/

str. 35- Česká filharmonie/ č.53/ Pražské jaro/ č.54/

učivo jsme doplnili o  Národní divadlo Brno a Filharmonii Brno

informace si žáci mohou najít na www.wikipedie.cz

 a také na www.ndbrno.cz a www.filharmonie-brno.cz

 opakování: str.52 Stupnice moll do 7b, stupnice d moll/ č.72/

 str. 53- Stupnice g moll, c moll /č.73/,

 str. 54- Stupnice f moll / č.74/

učivo pro 5.ročník:

učebnice str.38-Významní dirigenti, str.40-Opera, pro další týden (24.3.) str.47-Hudba v období romantismu. Ke každé látce si žáci samostatně vyhledají na www.YouTube.com  3 libovolné hudební ukázky k poslechu a zapíší si do učebnice, která díla a v čí interpretaci je vyslechli., vypracují si referát na zadané téma (žáci si vybrali téma v poslední hodině HN 10.3.)

Irena Bezdičková, DiS.art

pedagog hry na housle, komorní hry a hudební nauky

ZUŠ Charbulova, Brno