Distanční výuka HN duben 2020 po dobu pandemie koronaviru 2

Vážení rodiče žáků ZUŠ Charbulova,

vzhledem k tomu, že došlo z důvodu koronovirové pandemie k prodloužení nouzového stavu v ČR a pokračuje přerušení přítomnosti žáků ve všech školách v ČR, i v naší ZUŠ pokračuje distanční výuka žáků hudebního oboru. Individuální výuku zajišťují třídní učitelé, látka hudební nauky bude velmi mírnou formou zadávána i nadále žákům k domácímu studiu. Většinou půjde u žáků 1.a 2.ročníku o opakování již probrané látky, u žáků vyšších ročníků k samostudiu za pomoci poslechu ukázek zadaných skladeb např. na http://www.youtube.com nebo poslechem koncertů vážné hudby na Čt.art  či vyhledáním doplňujících údajů k učivu v Pracovním sešitu hudební nauky od M. Vozara na http://www.wikipedia.cz

Okruhy učiva budou opět doplněny na webových stránkách ZUŠ Charbulova.

Učivo na období od 7.4. do 28.4.

1.ročník:

str. 41  Dynamická znaménka- opakování

str. 49  Vlaková- nauč se 2 hudební pojmy:

ritardando=zpomalovat, accelerando=zrychlov doplň noty v notové osnově dole na stránce

str. 55  Muzikantská křížovka- vylušti si křížovku

2. ročník:

strany: 30 prima, 34 sekunda, 38 tercie, 42 kvarta, 48 kvinta

            opakování intervalů

            str. 52- vypracuj celé cvičení 91

            str. 50- Hádankářský koutek- vylušti křížovku a 8směrku

3. ročník:

str. 43   Označení tempa- opakování

str. 44.  Předznamenání durových stupnic do 4béček,

            napiš do notové osnovy stupnice F dur  a B dur

str.32-33  Hudební hádanky a doplňovačky- vylušti si křížovky

                a  8směrku

4. ročník:

str. 57 Pěvecké sbory a zpěvní hlasy, najdi si ukázku na YouTube

           Brněnský dětský sbor Kantiléna Besední dům

str. 66  Skladatelé a jejich dílo=opakování-spoj čarou,

            Akcent, synkopa

str. 67  Balet- doplň si studovaný text o poslech ukázek z baletů

           Petra Iljiče Čajkovského Labutí jezero a Louskáček na YouTube

5.ročník:

str.48  Nikolaj Rimskij Korsakov,

           Fryderyk Chopin,

           Robert Schumann-

          ke studovanému textu si najdi hudební ukázky na YouTube

           Korsakov- Šehrezáda,

           Chopin Klavírní koncert č. 1 e moll

           Schumann Klavírní koncert a moll

           Kolik vět má klavírní nebo houslový koncert?

           Jak se jmenuje úvod, kdy hraje orchestr sám?

           Jak se jmenuje část věty, kde hraje klavír sám?

Str.49. Petr Iljič Čajkovskij-

           ukázky: balet Labutí jezero nebo Louskáček,

           Houslový koncert D dur nebo Klavírní koncert b moll

           Richard Wagner

           zapiš si do pracovního sešitu, co jsi poslouchal(a)