Aktuální informace

Srdečně zveme na: 

 

 

Informace

V rámci propagace dovedností a úspěchů žáků ZUŠ Charbulova 84 umísťuje škola na své webové stránky mimo jiné obrazový materiál (fotografie z instrumentálně-vokálních a tanečních koncertů, akcí výtvarného oboru, dále dokumentační a ilustrační fotografie z výuky, soutěží apod.).

V případě, že žák školy či jeho zákonný zástupce nesouhlasí s tím, aby byly fotografie, na kterých je tento konkrétní žák coby osoba zobrazená zveřejněny na internetových stránkách školy, může zákonný zástupce či zletilý žák tuto skutečnost písemně formulovat (bez udání důvodu). Vlastnoručně podepsanou žádost je nutno osobně předat řediteli školy. Výhradně tyto žádosti tvoří výjimky z generálního souhlasu všech žáků a jejich zákonných zástupců ke zveřejňování výše uvedeného obrazového materiálu na webových stránkách školy.